ما بر این باوریم که با اعتقاد به آزادی، عدالت و کارایی مبتنی بر اصول و آموزه های دینی با رویکرد عقل گرایی و بهره مندی از علم و ترویج فرهنگ احسان به آرامش، امنیت و آسایش روز افزون دست خواهیم یافت.

برآنیم تا با تشکیل سازمانهای تعالی خواه در محیطی مملو از فرهنگ هم اندیشی، همدلی و همکاری با حداکثر سازی مشارکت خردمندانه آحاد مردم در توجه به یکدیگر به حل مسائل ملی دست یابیم و توسعه گرانی باشیم که در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به حرکت بی بازگشت پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب اسلامی شتاب بخشیم . به اذن ا...

ما در گروه توسعه ایرانیان برای مشارکت کنندگان در طرحهای توسعه ای شرایطی ایجاد نموده ایم که با مشارکت در رشد و آبادنی کشور ضمن کسب مواهب معنوی به توانمندی و رفاه  بیشتر دست یابند.

با افتخار شما را به مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای دعوت می‌نماییم.