طرح توسعه ای «سفیران توسعه تعالی بخش» طرحی است مبتنی بر مبانی و ارزش های قرآن و عترت که با نگاهی فرهنگی به موضوع توسعه، جهت فراگیر شدن گفتمان توسعه تعالی بخش در سطح جامعه و جلب مشارکت خردمندانه آحاد جامعه در حل مسائل ملی تدوین و از مهرماه سال 1392 در گروه توسعه ایرانیان اجرا شده است .

بدین منظور افراد علاقمند به پیشرفت و آبادانی کشور، توسعه گرانی هستند که تحت عنوان «سفیران توسعه تعالی بخش» آحاد جامعه را به مشارکت عام و مشارکت خاص در طرح های توسعه ای دعوت می کنند و مسئولیت خطیر گسترش «گفتمان توسعه تعالی بخش» را در سطح جامعه به عهده دارند

اهداف طرح سفیران توسعه تعالی بخش
:

1_ ایجاد فرهنگ تعالی خواهی فردی و اجتماعی از طریق توجه به یکدیگر به عنوان اصلی ترین عامل گسترش توسعه تعالی بخش به منظور تحقق اصول آزادی، عدالت و کارایی

2_ ارتقاء مشارکت آحاد جامعه در طرح های توسعه ای به منظور تحقق پیشرفت و عدالت

3_ ارتقاء توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه

ویژگی های طرح سفیران توسعه تعالی بخش:

1_ زمینه ساز مشارکت خردمندانه آحاد جامعه در طرح های توسعه ای با رویکرد فرهنگ احسان و تعالی خواهی

2_ دارای سازوکار جهت تولید ارزش و ثروت و ایجاد انگیزش و توزیع عادلانه منافع به مشارکت کنندگان در طرح های توسعه ای

3_  بهره گیری و اتکاء به منابع و مزیتهای موجود کشور جهت تحقق پیشرفت و عدالت

دعوت به همکاری

گروه توسعه ایرانیان از دانشجویان علاقمند به فعالیت های اجتماعی _ اقتصادی جهت همکاری در طرح «سفیران توسعه تعالی بخش » با هدف نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار دعوت به همکاری می نماید.ثبت نام هم اندیشی

جلسات هم اندیشی سفیران توسعه تعالی بخش در دو روز برگزار می گردد که جلسه اول آن هر هفته سه شنبه یا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 17:30 (به انتخاب سفیر) و جلسه دوم پنج شنبه از ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.
پس از تکمیل فرم زیر و ارسال آن، برای حضور در جلسه با شما تماس گرفته خواهد شد.

ثبت نام سفیر