ناحیۀ  2 محلۀ  نازی‌آباد

  • شماره تماس شهرداری ناحيه: 55321616 ، به آدرس :‌‌ میدان بهمن، خ دشت آزادگان جنوبی
  • محلات: نازی‌آباد
  • مساحت: 236 هکتار
  • جمعيت تقریبی: 47121 نفر
  • دفتر تسهیلگری نداشته است.

نقشه ناحیه  2 در منطقه 16 به ترتیب زیر است:

تصویر 15: نقشه پهنه‌بندی مصوب سال 1392 کمیسیون ماده 5 برای ناحیه 2 منطقه 16

تصویر 16: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

       محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 2 محلۀ نازی‌آباد با رنگ خاکستری و در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده دارای مصوبه 4 هکتار است که 2/6 درصد از سطح ناحیه را به خود اختصاص داده است. البته بخش‌هایی نظیر محلۀ گلاب دره و همین‌طور هزار دستگاه که بخش عمده محدوده مصوب در آن قراردارد نیازمند تجدیدنظر در تعیین محدوده است.

تصویر 17: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در طرح ترافیکی مصوب ناحیۀ 2 تغییرات تعریض از محور بیشتر در سمت شمال ناحیه متمرکز است. اصلاح ترافیکی در این بخش هم بیشتر مشهود است. مهم‌ترین تغییر در طرح ترافیکی ناشی از ارتباط با میدان بهمن و محور بعثت است. مابقی بلوک‌های محدوده از ابعاد و اندازههای مناسبی برخوردار هستند و گشایش معبر خاصی در آن‌ها پیش‌بینی‌نشده است. لذا تخریب املاک در طرح تفصیلی چندان زیاد نیست. این تغییرات در تصویر 18 قابل‌مشاهده است.

     

تصویر 18: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر با رنگ مشکی قرار دارد نشان داده‌شده‌اند. (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

     

تصویر 19: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار ندارد (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)    

تصویر 19 درواقع مطلوبیت نسبی قطعات محلۀ نازی‌آباد را نشان می‌دهد. این مطلوبیت در کنار حجم قابل توجه فضای سبز درون محله و میدانچههای موجود، کیفیت کالبدی و فضایی مطلوبی را در محله عرضه می‌کند. این بخش هم به لحاظ ابعاد زمینها و هم تفکیک مناسب، قطعات مطلوبی را عرضه می‌کند. مهم‌ترین محور این ناحیه خیابان مدائن است که پس از سال 1384 با انجام گرفتن مطالعات طراحی شهری توسط شرکت تهیه‌کننده طرح تفصیلی (نقش محیط) تغییرات طراحانهای در راستای عریضکردن پیاده‌روی ضلع شمالی آن انجام گرفت و طرح موردنظر در 88-1387 به‌صورت تحویل موقت توسط سازمان زیباسازی شهرداری اجرا شد. این طرح مطلوبیت فضایی بالایی را به قلب اقتصادی محله عرضه داشته است. این مطلوبیت و رونق کسب‌وکار محلی و فرامحلی‌، نهادهای مختلف اجرایی را در پی آن داشته است که مجدداً طرحی باهدف پیاده راه کردن محور مدائن و انتقال بار ترافیکی آن بر معابر جایگزین انجام پذیرد. ازاین‌رو معاونت ترافیکی و حمل‌ونقل، سازمان زیباسازی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران طی سال‌های گذشته هرکدام به‌صورت جداگانه با استخدام مشاوران جداگانه‌ای مطالعات پیاده راه محلی را به انجام رسانده‌اند. جدی‌ترین این مطالعات زیر نظر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و با هماهنگی شهرداری منطقه 16 در حال نهایی شدن و تدقیق طرح است.