به نام خدا

گزارش جامع منطقه 16 تهران

این گزارش بیانگر وضعیت کالبدی و اجتماعی منطقه 16 تهران است. آمارهای ارائه‌شده در دو مقیاس کلان و میانی از مراجع رسمی تهیه ‌شده‌اند. برخی مباحث نگاه به وضع موجود دارد و برخی بیانگر برنامه‌های مصوب سازمانی و نهادهای عمومی برای اقدام در سطح منطقه است. هدف گزارش نیز ارائه بستر لازم برای شناخت و تصمیم‌گیری‌های مربوط به جهت هرگونه اقدام در سطح منطقه 16 است. ازاین‌رو موضوعات زیر را در پیش خواهیم داشت:


v     مقیاس کلان

جمعیت منطقه 16: وضعیت و پراکنش نواحی

                 وضعیت مهاجرت

                   وضعیت تحصیلات

                   وضعیت اشتغال

مسکن منطقه 16: تعداد خانوار از نظر نوع سکونت

                       پراکنش واحدهای مسکونی بر اساس تعداد اتاق‌ها نسبت به نواحی

                       وضعیت سکونت خانوار در واحد مسکونی به تفکیک نواحی

                       وضعیت مساحت واحد مسکونی به تفکیک نواحی

وضعیت ساخت‌وساز در منطقه 16

                        وضعیت «مساحت زیربنا» و «مساحت زمین» و «تعداد واحدهای مسکونی» در مناطق 9 تا 19 (مناطق ده‌گانۀ جنوب شهر تهران) طی 93-1392

                   قیمت‌های معاملاتی در فروش زمین ساختمان مسکونی کلنگی و آپارتمان نوساز و اجاره

مشخصات نواحی و محلات منطقه 16

وضعیت و مشخصات بافت‌های فرسوده منطقه 16

اراضی ذخیره وضع موجود منطقه 16

پهنه‌بندی و پیش‌بینی‌های طرح تفصیلی منطقه 16

 

v     مقیاس میانی (بررسی نواحی شش‌گانۀ منطقه)

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

ناحیه 6