• جلسه معرفی و تبیین طرح پولی شمس ایرانیان||||506||||b1
 • دیدار مهندس جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران||||507||||b1
 • مراسم قرعه کشی طرح شمس ایرانیان در بابل||||508||||b1
 • دیدار مهندس جاوید معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران||||509||||b1
 • دیدار آقای مظفر نماینده مجلس شورای اسلامی||||510||||b1
 • دیدار آقایان ناصحی، سروری و جدید اعضای شورای اسلامی شهر تهران||||516||||b3
 • دیدار دکتر ایزدی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی کشور||||517||||b3
 • دیدار آقای مهندس مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران||||518||||b3
 • دیدار مهندس جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه مدیران شرکتهای انبوه سازی مسکن||||519||||b3
 • دیدار آقای مهندس فتح الهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران||||520||||b3
 • دیدار آقای بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران||||511||||b2
 • دیدار آقای طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران||||512||||b2
 • بازدید مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازی منطقه ثامن||||513||||b2
 • رونمایی طرح شمس ایرانیان در همایش بافت فرسوده، فرصت پنهان سرمایه گذاری||||514||||b2
 • جلسه بررسی توسعه نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 16||||515||||b2
 • معرفی بسته توسعه مسکن||||521||||b4
 • دیدار آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور گرجستان||||522||||b4
 • دیدار مهندس خامی رئیس هیئت مدیره بانک شهر||||523||||b4
 • دیدار آقای دکتر حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری||||524||||b4
 • دیدار آقای دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز||||525||||b4
 • دیدار دکتر فرهاد رهبر||||526||||b5
 • دیدار نماینده اسکان بشر سازمان ملل متحد ایران||||527||||b5
 • بازدید نمایندگان حاضر در سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا و اقیانوسیه||||528||||b5
 • دیدار حجت الاسلام حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی و جناب آقای مهندس اسدی شهردار منطقه 16||||529||||b5
 • امضای تفاهم نامه||||530||||b5